GESPECIALISEERD IN PRIVATE LABEL COSMETICA EN MEDISCHE HULPMIDDELEN

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden

  • Ons werk, onze klanten en ons netwerk zijn onze passie; wij houden van nauwe samenwerkingsverbanden, waarbij de verschillende partijen gebruik maken van elkaars krachten;
  • Wij zorgen goed voor onze medewerkers en ons netwerk: we streven naar open communicatie door iedereen integer en met respect te behandelen, te luisteren, het kenbaar maken van een andere mening dan de onze te stimuleren en eerlijke en constructieve feedback te geven;
  • We streven naar de beste balans in vaardigheden en expertise bij de ondersteuning van onze klanten; we stimuleren innovatie door ‘out-of-the-box’ te denken;
  • Ons motto: “we kunnen het”.